Het Venster

Privacy

We vinden het belangrijk om zorgvuldig om te gaan met privacygevoelige gegevens. Daarom hebben wij een privacyreglement. In dit reglement staan alle regels over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Download hier het privacyreglement
Privacyreglement - Het Venster Eindhoven