Het Venster

Logeeropvang

Het Venster biedt van vrijdagmiddag tot zondagmiddag logeeropvang vooraan in “De Blokhut” in Oostelbeers. In een bosrijke omgeving bieden wij onder professionele begeleiding opvang aan kleine groepen kinderen/jongeren met ASS, ADHD en/of NAH.

Het samenleven met een bijzonder kind vraagt veel aanpassingsvermogen. Wanneer het kind bij ons logeert, worden ouders/verzorgers en het gezin tijdelijk ontlast.

Voor veel groepen kinderen/jongeren met ASS, ADHD, ADD en/of NAH kan het spannend zijn om een weekend te logeren. Daarom bieden wij binnen de logeeropvang een vaste dagstructuur en voorspelbaarbeid. Kinderen/jongeren die moeite hebben met logeren kunnen onder begeleiding een nachtje “oefenen met logeren”.

We kiezen bewust voor kleine groepen van 6 tot maximaal 8 kinderen/jongeren, zodat iedereen optimaal kan profiteren van de logeeropvang. Tijdens een intakegesprek, kijken we naar het niveau, de belevingswereld en de interesses van het kind/jongere. Ook worden de activiteiten hierop afgestemd.

Gedurende het weekend kan er telefonisch contact opgenomen worden met de begeleiding. Na afloop van het logeerweekend, bij het ophaalmoment, is er de mogelijkheid het weekend na te bespreken met een van de begeleiders. Ook is er na ieder logeerweekend op dinsdagochtend een telefonisch spreekuur, waar ouders eventuele vragen met de begeleiding kunnen bespreken. Daarnaast wordt er direct na het logeerweekend een kort verslag toegestuurd per mail.

Voor meer informatie en aanmelding kun je mailen naar actief@hetvenster.com of bellen naar Het Venster in Eindhoven met Vincent Spoormans via 040-2566033 of 06-11606739
Logeeropvang - Het Venster