Het Venster

Oker
Activiteiten
groen
Onderwijs begeleiding
rood
Individuele begeleiding
Groepsbegeleiding
Lichtblauw
Logeeropvang
Lichtoker
Woonbegeleiding
Begeleide vakanties

Begeleiding en Ondersteuning van Autisme, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen

Het Venster is er voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen, maar zeker ook voor het gezin en het hele netwerk. Wij zijn gespecialiseerd in het bieden van begeleiding en ondersteuning aan mensen met een vorm van Autisme, ADHD en/of psychosociale problemen of een combinatie van deze. Dit doen we in de regio Zuidoost-Brabant (met als thuisbasis Eindhoven). Ook zijn we er voor mensen in het netwerk (bv. mantelzorgers) van de cliënt. Voor vragen, advies, ondersteuning, informatie en trainingen op het gebied van omgaan met autisme, ADHD en/of ADD. Mensen krijgen bij ons de kans om vanuit hun persoonlijke ervaring te ontwikkelen naar ervaringsdeskundigheid door bij te dragen bij activiteiten en/of maatje te zijn.

Onze missie:
Begeleiden van mensen in Eindhoven met een vorm van autisme, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen zodat iedereen op een zo prettig mogelijke manier kan meedoen in onze maatschappij.

Onze visie:
In onze begeleiding van Autisme, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen sluiten we aan bij de mogelijkheden van de cliënt. We werken graag samen aan kansen om mogelijk te maken dat iemand zich verder ontwikkelt. We creëren een leeromgeving dáár waar het nodig is. Wij bieden begeleiding en ondersteuning bij het aanbrengen van structuur en het voeren van regie over je eigen leven of het leven van je kind(eren).
het venster op facebook

Het team van Het Venster

Team ADHD- en ADD-begeleiding Eindhoven