Het Venster

Groepsbegeleiding Eindhoven

Deze begeleide activiteiten zijn voor kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met ASS, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen die moeite hebben hun vrije tijd zelfstandig in te vullen. Zij kunnen hun vaardigheden op sociaal-emotioneel gebied door middel van deze activiteiten onder begeleiding leren en vergroten. Hierbij staat het groepsproces centraal. Het gezamenlijk deelnemen aan activiteiten stimuleert de deelnemers tevens om actief mee te doen en grenzen te verleggen.

Om een geschikte groepssamenstelling te bepalen bekijken we alle aanmeldingen en wordt er gekeken naar het niveau, de belevingswereld en de interesses van het kind, jongere en (jong)volwassene met ASS, ADHD, ADD en/of psychosociale problemen.

Begeleiding activiteiten

De doelen van de begeleide activiteiten komen overeen met de taken en vaardigheden die in het dagelijks leven van belang zijn, zoals vragen leren stellen, leren luisteren naar een ander en leren contact te maken. Een vervolgstap kan zijn om vanuit deze veilige en gestructureerde leeromgeving door te stromen naar reguliere (sport) verenigingen in de wijk of meer zelfstandige activiteiten. Ook bij deze stap bieden wij ondersteuning. Vrijwilligers en het netwerk spelen hierbij een belangrijke rol.

Voor meer informatie over onze activiteiten en groepsbegeleiding kun je contact opnemen met:
Vincent Spoormans
actief@hetvenster.com
040-2566033
06-11606739

Groepsbegeleiding - Het Venster Eindhoven - ADHD