Het Venster

Ambulante onderwijs begeleiding (AOB)

Wij bieden AOB aan op scholen, in samenwerking met Triade te Eindhoven. De begeleiding aan kinderen/jongeren met ASS, ADHD, ADD of NAH bieden wij o.a. aan in de regio Zuidoost-Brabant.

Doel

Het team van AOB in Eindhoven heeft als doel om de zorg en begeleiding omtrent leerlingen zo passend mogelijk, zo dicht mogelijk bij huis en school, zo snel als noodzakelijk en zo kort als verantwoord aan te bieden. Naast de ondersteuning voor leerlingen met ASS, ADHD, ADD en/of andere stoornissen, biedt team AOB ook ondersteuning bij leerlingen die om andere redenen vastlopen binnen het onderwijs.

Visie

Door jarenlange ervaring in het onderwijs, maar ook in de hulpverlening, zijn wij in staat vraaggerichte, doelgerichte, professionele hulpverlening/ begeleiding te bieden. Door goed te kijken naar de hulpvragen van school, de leerlingen en hun ouders/verzorgers bieden we zorg op maat.

Methodiek

Binnen team AOB wordt gebruikt gemaakt van de methodiek ‘leerstoeldenken’ van Autisme Centraal, België. Dit houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar de ‘leermoeilijkheden’, maar ook naar de oorzaken hiervan (binnen het autistisch denken). De nadruk ligt hierbij op het ontwikkelen van meer zelfstandigheid.

Aanbod

Naast het bieden van ambulante onderwijs begeleiding geeft AOB ook cursussen en trainingen op maat. Deze zijn zowel bedoeld voor docenten, mentoren, zorg coördinatoren, en coaches, als ook voor leerlingen en hun ouders en/of verzorgers. De trainingen en cursussen zijn geschikt voor zowel PO, VO, MBO, HBO en WO en worden op de leeftijdsgroep en/ of (ontwikkelings)niveau aangepast.Team AOB streeft ernaar elke cursus en training aan te passen aan de wensen en behoeften van de zorgvrager. Om “school breed" een ontwikkeling te maken, maken we een aanbod op maat.

Uitgebreide informatie over de cursussen en trainingen krijg je door contact met ons op te nemen. Voor andere vragen of advies m.b.t. onderwijs kun je ook bij ons terecht in Eindhoven.

Team AOB
Gwendy Jacobs-Bardoel
040-2566033
06-14062088
gwendy@hetvenster.com
Onderwijsbegeleiding op maat - Het Venster