Het Venster

Cliëntenraad

In 2013 is Stichting Het Venster opgezet. Naast Het Venster BV en Begeleid Wonen BV. De stichting heeft als doel om in de toekomst zorg te mogen leveren zoals Het Venster die gewenst is te bieden, maar dan naast het pgb ook op basis van ZIN (zorg in natura). Dit heeft als doel om aan te sluiten bij de veranderingen waar de zorg onderhevig aan is.
Bij een stichting is het van belang dat er een cliëntenraad actief is om mee te kijken met belangrijke beslissingen. We zullen hierdoor meekijken naar het grote geheel voor iedereen en zullen geen individuele klachten behandelen. De raad is op dit moment actief en werkzaam.

Samenstelling

Op dit moment bestaat de cliëntenraad uit 4 leden. Dit mogen er in totaal 7 zijn met een roulatie systeem wat er voor zorgt dat ieder lid maximaal 2 jaar kan deelnemen voordat hij/zij vervangen kan worden, door iemand anders die een inbreng wil. Voor de Cliëntenraad is representativiteit erg belangrijk. Hiervoor kijken we naar kwaliteit en diversiteit binnen ons team (bijv. een ouder van een cliënt die deelneemt). Ook hebben we voor een goede stabiele communicatie altijd een werknemer van Het Venster in ons midden.
  • Dennis
  • Esther
  • Jeroen
  • Tim

Manier van werken

De cliëntenraad is er om vanuit het oogpunt van de cliënt mee te denken met belangrijke vraagstukken.

4 keer per jaar komt de cliëntenraad bij elkaar. Dan bespreken we onder andere:
  • De stand van zaken binnen de zorg en de gevolgen daarvan voor ons als cliënten.
  • Welke acties we kunnen ondernemen die de veranderingen in de zorg met zich mee brengen.
  • Input vanuit Het venster: vraag aan cliëntenraad om mee te denken/ advies uit te brengen.
  • De cliëntenraad heeft het wettelijk recht om over bepaalde zaken geïnformeerd te worden en mee te denken.

Meer informatie

Wil je ook lid worden van de cliëntenraad? Heb je vragen of opmerkingen, dan kun je ons bereiken via: clientenraad@hetvenster.com
De clientenraad denkt mee met vraagstukken.