Het Venster

Privacyrichtlijnen

Persoonsgegevens die wij verwerken

Het Venster verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van ons contactformulier of deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Naam
 • Telefoonnummer
 • E-Mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Waarom we uw gegevens nodig hebben

Het Venster verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te nemen.

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

Het Venster zal de persoonsgegevens via dit contactformulier ingevuld niet langer dan 6 weken bewaren.

Delen met anderen

Het Venster deelt de gegevens uit het contactformulier niet met derden.

In kaart brengen websitebezoek

Het Venster gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Social media

Op deze site zijn knoppen opgenomen om te navigeren naar pagina’s op sociale netwerken. Leest u de privacyverklaring van Facebook en LinkedIn om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij verwerken.

Uw rechten betreffende gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft kunt u een schriftelijk verzoek indienen hiervoor.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
 • U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hetvenster.com
 • U mag bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens.
 • U heeft recht op informatie over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Dit ter bescherming van uw privacy. Het Venster zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren. U kunt uw verzoek schriftelijk richten aan:

Het Venter
Postbus 2157
5600 CD Eindhoven

Beveiliging

Het Venster neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn, of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@hetvenster.com. Het Venster heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall
 • Periodiek wijzigende wachtwoorden op alle gegevensdragers
 • Bevorderen van deskundigheid van medewerkers op dit gebied.
 • Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacyrichtlijnen aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd en nieuwe versies zijn voorzien van een datering welke de voorgaande privacyrichtlijnen beëindigt.

Versie Privacyrichtlijnen Het Venster 14 maart 2019