Het Venster

Tarieven

De zorg in natura (ZIN) tarieven binnen de Wmo zijn contractueel vastgelegd per gemeente..
.
Het tarief Wlz-pgb voor begeleiding bedraagt € 72,00 per uur..

Tarieven - Het Venster Eindhoven